לאור נועם אלימלך

לאור נועם אלימלך

רבי אלימלך ויסבלום מליז'נסק שבפולין היה מהראשונים שהפיצו את תורת החסידות לרבים. השפעתו היתה עצומה. לאחר פטירתו של רבי אלימלך, פרסם בנו

לאור ימים נוראים

לאור ימים נוראים

"לאור ימים נוראים" מביא בפני המעיין מלוא הטנא מן הדברים שנכתבו על אלול, ראש השנה, עקידת יצחק, שבת שובה, יום

לאור תפארת שלמה

לאור תפארת שלמה

רבי שלמה הכהן רבינוביץ', האדמו"ר מראדומסק שבדרום פולין בספרו "תפארת שלמה", מחדש זווית ראייה חדשנית ומקורית שמגלה רובד שהיה נסתר מעיניו של

לאור שם משמואל

לאור שם משמואל

הספר "שם משמואל" על פרשת השבוע ומועדי ישראל מבוסס על דברי אביו של המחבר, בעל ה"אבני נזר" ומביא גם מדברי

By the Light of the Maharal

By the Light of the Maharal

Studying the weekly parshah and the lessons of the festivals through the lens of the Maharal’s teachings opens our eyes

לאור שפת אמת

לאור שפת אמת

הספר "שפת אמת" נכתב בשפה קצרה, כהררים התלויים בחוט השערה. העומר העצום בשילוב שפה התמציתית, עלולים להקשות על מי שאינו

לאור החיים

לאור החיים

ספר 'לאור החיים'  על פרשה ומועד. הספר מתמקד  הן בחלק של הביאור על פי דרך הפשט, הן בחלק של הביאור

עיוני תפילה – אנגלית

עיוני תפילה – אנגלית

פרופ' אברהם וינרוט, הוצאת פלדהיים, תשע"ז

לאור רבי צדוק

לאור רבי צדוק

ספר המבאר את הגיונותיו העמוקים של רבי צדוק הכהן מלובלין על פרשת השבוע ועל המועדים ובתוך כך מבאר מושגי יסוד

לאור המהר"ל

לאור המהר"ל

עיון בפרשת השבוע ובמהותם של מועדי ישראל לאור דבריו של המהר"ל, פותח פתח לראות מחזה חדש, שונה לגמרי, מקורי כל

לאור קדושת לוי

לאור קדושת לוי

ספר המבאר את הגיונותיו העמוקים של רבי לוי יצחק מברדיטשב על פרשת השבוע ועל המועדים ובתוך כך מבאר מושגי יסוד

דיני קניין פרקי יסוד

דיני קניין פרקי יסוד

ד"ר אברהם וינרוט, הוצאת החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין, בשנת תשע"ז -2016

עשות משפט

עשות משפט

הספר דן בסוגיות הבסיסיות ביותר של דיון משפטי ומבהיר באופן מעמיק ובהיר את עקרונות היסוד של ההליך המשפטי שבהם עוסק

ערבות בנקאית – מהדורה שניה מורחבת

ערבות בנקאית – מהדורה שניה מורחבת

ד"ר אברהם וינרוט, הוצאת שואב בע"מ, תש"ע.

חברות ממשלתיות – תחולת המשפט המנהלי

חברות ממשלתיות – תחולת המשפט המנהלי

ד"ר אברהם וינרוט, הוצאת "בורסי" תל-אביב תשנ"ה.

מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח (מס הכנסה ומע"מ)

מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח (מס הכנסה ומע"מ)

ד"ר אברהם וינרוט, הוצאת "חושן למשפט" תשנ"ב.

ריבית

ריבית

ד"ר אברהם וינרוט, שואב הוצאה לאור בע"מ, תשנ"ח.

התניית שירות בשירות ע"י תאגיד בנקאי

התניית שירות בשירות ע"י תאגיד בנקאי

ד"ר אברהם וינרוט בשיתוף עם בועז אדלשטיין, הוצאת שואב בע"מ, תשס"א.

דיני הלוואות

דיני הלוואות

ד"ר אברהם וינרוט בשיתוף עם פרופסור ברק מדינה, הוצאת בורסי, תש"ס.

עיוני תפילה

עיוני תפילה

ד"ר אברהם וינרוט, הוצאת פלדהיים, תשע"ד.